คณะบริหารธุรกิจ
   คณะสารสนเทศศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์ฯ
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
 
ติดต่อสำนักวิชาการ
   
  สำนักวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา
  290 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทร.044-466111 ต่อ 171