คณะบริหารธุรกิจ
   คณะสารสนเทศศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์ฯ
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
 
หัวข้อ : ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564)
รายละเอียด :

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564)





ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 17 ก.พ. 64
จำนวนผ้เข้าชม : 164 ครั้ง