คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   คณะรัฐประศาสนศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะเทคนิคการแพทย์
   คณะการแพทย์แผนจีน
   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
 
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดสอบปลายภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นระบบสอบ Online
รายละเอียด :

ประกาศ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดสอบปลายภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นระบบสอบ Online

sex shop
ไฟล์แนบ :Download
สร้างเมื่อ : 02 ต.ค. 64
จำนวนผ้เข้าชม : 19276 ครั้ง